Občina Komen – akcija brezplačne oddaje azbestnih odpadkov 21. in 22. oktober 2022

Kdaj?

Petek, 21. oktober 2022, od 9h do 14h

Sobota, 22. oktober 2022, od 9h do 13h

Kje?

ZBIRNI CENTER za dovoz odpadkov KOMEN, v bližini hišne številke Komen 137a.

Kaj?

Brezplačna oddaja gradbenega materiala, ki vsebuje azbest: salonitne plošče, azbestno-cementna kritina, vodovodne cevi, ki vsebujejo azbest…

Komu je akcija namenjena?

Brezplačno bomo prevzemali azbestne odpadke iz gospodinjstev z območja občine Komen. Izkažete se z zadnjo plačano položnico za storitve ravnanja z odpadki. Akcija ni namenjena oddaji azbesta poslovnih subjektov.

Kako?

V skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest. Azbestne odpadke morate zapakirati v vrečo ali oviti s plastično folijo, da preprečite sproščanje azbestnih vlaken v okolje med prevozom, nakladanjem in razkladanjem.

Prosimo vas, da azbestne odpadke pripravite (zložite) na paleto, največ do višine 100 cm. Paleto lahko predhodno prevzamete na zbirnem centru Komen. Če imate odpadkov malo, boste te na paleto zložili na zbirnem centru. Obvezno pa morajo biti odpadki med prevozom zapakirani v vrečo ali oviti v plastično folijo.

Azbestnih odpadkov ne lomite ali razbijajte, z njimi ravnajte skrajno previdno. Svetujemo uporabo obrazne zaščitne maske in obleke za enkratno uporabo ter rokavic. Azbest postane nevaren, ko se zaradi neprimernega ravnanja začne drobiti, azbestna vlakna pa se sprostijo v zrak in s tem ogrožajo ljudi.

Organizator akcije: Občina Komen in Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana

Več informacij na tel. št. 05/73 11 240 ali 05/73 11 248.

V soboto, bo zbirni center nemoteno obratoval tudi za oddajo ostalih odpadkov.

Vabljeni!

Nazaj na novice