CERO Sežana

Na Centru za ravnanje z odpadki Sežana (CERO Sežana) zbiramo odpadke štirih kraško-brkinskih občin. Lastnice CERO Sežana so Občina Sežana, Občina Divača, Občina Komen in Občina Hrpelje-Kozina, KSP d.d. Sežana pa je njegov upravljavec.

Oddaja odpadkov na CERO Sežana je namenjena gospodinjstvom štirih kraško-brkinskih občin, ki so vključeni v odvoz odpadkov. Na centru za ravnanje z odpadki sprejmemo tudi odpadke pravnih subjektov (proti plačilu), ki imajo s KSP d.d. Sežana sklenjeno veljavno pogodbo za odvoz odpadkov ali predhodno dostavijo naročilnico. Odpadkov, ki so nastali izven območja štirih kraško-brkinskih občin, ne sprejemamo.

Katere odpadke lahko oddate v zbirnem centru?

 • papir in karton,
 • kovine,
 • plastiko,
 • plastične folije,
 • ravno steklo,
 • neuporabna oblačila, obleke in obutev,
 • izrabljene avtomobilske gume,
 • baterije in akumulatorje,
 • jedilna olja in maščobe,
 • ostala olja in maščobe,
 • električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje  nevarnih snovi,
 • stiropor,
 • nevarne odpadke iz gospodinjstev,
 • kosovne odpadke,
 • odpadni les,
 • zeleni odrez,
 • manjše količine gradbenega materiala (npr. ob prenovi kopalnice…).

Za zbiranje zgoraj naštetih odpadkov so v zbirnem centru postavljeni in ustrezno označeni zabojniki in določena mesta.

V preostalih treh občinah, pa so občanom za individualni dovoz odpadkov namenjeni manjši zbirni centri.