Obvestilo o izvajanju zimske službe v mestu Sežana

Zaradi nizkih temperatur in rahlih padavin nam je današnji dan postregel s poledico. Tako imamo od jutra na terenu več ekip, ki posipajo ceste in pločnike po mestu Sežana.

KSP d.d. Sežana je zadolženo za izvajanje zimske službe v mestu Sežana, kjer skrbimo za posipanje in čiščenje snega z ulic, pločnikov ter javnih parkirišč.

Zimska služba se v mestu Sežana opravlja po prioritetah. Najprej se čistijo glavne ulice, nato stranske. Prednost pri čiščenju pa imajo javne ustanove – tako se zimska služba najprej izvede v okolici zdravstvenega doma, bolnice, gasilcev, policije, šole, vrtcev …

Napotki občanom v času zimskih razmer:

 • občani si morajo dvorišča in vhode počistiti sami;
 • lastniki in najemniki lokalov (poslovnih prostorov) morajo prostor pred lokali počistiti sami in skrbeti za njihovo prehodnost;
 • prav tako je čiščenje snega s parkirišč pred trgovskimi centri v pristojnosti lastnikov trgovin;
 • stanovalcem večstanovanjskih stavb svetujemo, da z upravniki pravočasno dogovorijo kdo bo zadolžen za čiščenje snega izpred večstanovanjskih stavb (vhod, parkirišče);
 • pri čiščenju snega vse naprošamo, da snega ne mečejo na cesto in pločnik, pozorni pa naj bodo tudi na zabojnike za odpadke, da jih ne založijo s snegom oz. pustijo prost dostop do zabojnikov,
 • prosimo, da v primeru napovedi sneženja, pustite parkirne prostore vzdolž Vrtca Sežana (Ulica Jožeta Pahorja)  čez noč proste, da jih lahko do jutra očistimo, saj so ti v prvi vrsti namenjeni dovozu otrok v vrtec;
 • enako velja za parkirna mesta pred zdravstvenim domom, lekarno, pošto …, saj v kolikor so tu čez noč parkirani avtomobili, pluženje in čiščenje ni mogoče;
 • prebivalce v stanovanjskih hišah (predvsem v »naselju«), ki običajno parkirajo avtomobile na vozišču, prosimo, da le te v primeru napovedi sneženja ne puščate na vozišču, temveč jih parkirate v garaže oz. na dvorišča. V kolikor to ni možno pa vsaj parkirate  vse  avtomobile  v ulici na isto stran vozišča, tako da lahko plug sčisti vsaj eno smer vozišča;
 • za pregled stanja mirujočega prometa je pristojen Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana (v nadaljevanju Medobčinski inšpektorat in redarstvo), ki nadzira in tudi odreja odstranitev vozil na prostorih, kjer je zaradi parkiranih avtomobilov onemogočeno pluženje;
 • hkrati občane obveščamo, da se zaradi sneženja lahko zamaknejo dnevi odvoza odpadkov. Odpadki se pričnejo odvažati, ko so ceste prehodne. V kolikor na dan odvoza odpadkov vaš zabojnik ni bil izpraznjen, ga pustite na prevzemnem mestu do izpraznitve;
 • če se le da, se v službo odpravimo brez avtomobila;
 • predvidimo, da nam bo pot v službo vzela več časa, zato se na pot odpravimo pravočasno;
 • če nimamo nujnih ali neodložljivih opravkov ta dan raje ostanimo doma.

Zimska služba se izvaja v dobro vseh, zato v teh zimskih dneh ne pozabimo na strpnost in solidarnost.

Nazaj na novice