Sklic 24. skupščine delničarjev KSP d. d. Sežana

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1 s spremembami) in na podlagi 6.3. Statut delniške družbe Komunalno stanovanjskega podjetja, uprava KSP d. d. Sežana sklicuje

24. skupščino delniške družbe KSP d. d. Sežana,

ki bo 24.05.2019 ob 11.00 uri,

v sejni sobi v stavbi Občine Sežana, Partizanska cesta 4.

 

 

Nazaj na novice