AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV

V mesecu marcu pričenjamo z z akcijami zbiranja nevarnih odpadkov  iz gospodinjstev. Izvajali jih bomo s premično zbiralnico, to pomeni, da bo naše vozilo prišlo v vsako naselje. Pričnemo 4. marca in nadaljujemo vsako soboto do 1. aprila 2023. Kot je že v navadi, vam teden dni pred izvedbo akcije v vašem kraju, po pošti domov pošljemo obvestilo z urnikom in navodili. V prilogah si lahko poiščete, kdaj pridemo v vaš kraj.

Nevarni odpadki vsebujejo snovi, ki so nevarne za okolje in ljudi. Z nepremišljenim ravnanjem lahko povzročimo veliko škodo, onesnažimo zrak, vodo, prst, podtalnico in ogrozimo zdravje ljudi in živali. Nevarne odpadke moramo tako zbirati ločeno od ostalih gospodinjskih odpadkov ter jih ločeno tudi oddati. Nevarne odpadke najlažje prepoznamo po znakih za nevarnost na embalaži.

Zato vas vabimo, da se akcije zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev udeležite in nevarne odpadke varno oddate. Vse leto lahko nevarne odpadke oddate tudi na zbirnem centru.

Nazaj na novice