Delna oprostitev plačila storitev ravnanja z odpadki za študente in dijake

Za študente in dijake, ki v času šolanja začasno bivajo v kraju izven območja UE Sežana, lahko uveljavite 50% znižanje plačila storitev ravnanja z odpadki.

 

Izpolniti je potrebno PRIJAVNO-ODJAVNI OBRAZEC, kot dokazili pa priložite:

VELJAVNO POTRDILO O ŠOLANJU za šolsko leto 2022/23 in

POTRDILO O ZAČASNEM BIVALIŠČU.

 

Popolna vloga mora vsebovati obe dokazili (potrdilo o šolanju in potrdilo o začasnem bivališču). Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali, o nepopolnosti vloge pošiljatelja ne bomo obveščali. Popolne vloge bojo upoštevane z dnevom prejema.

 

Izpolnjen obrazec s prilogama lahko pošljete  po e-pošti na naslov info@komunala-sezana.si, oddate v prijavno odjavni službi Komunala Sežana d. d. ali po navadni pošti na naslov Komunala Sežana d. d., Partizanska cesta 2, 6210 Sežana.

 

Ob tem bi radi spomnili vse, ki ste v preteklem šolskem letu to pravico že uveljavljali, da nam dostavite potrdila za novo šolsko leto 2022/2023.

Nazaj na novice