Delna oprostitev plačila storitev za študente in dijake

Študentje in dijake, ki v času šolanja bivate izven območja UE Sežana, lahko uveljavite 50% znižanje plačila storitev odvoza odpadkov. Izpolnite  obrazec prijava-odjava-sprememba ter pošljite skupaj z veljavnim potrdilom o šolanju ter potrdilom o začasnem bivanju.

Vse, ki sto to že koristili v šolskem letu 2017/2018 pa opominjamo, da nam morate za novo šolsko leto dostaviti nova potrdila, veljavna za novo šolsko leto 2018/2019.

Nazaj na novice