Gradimo novo upravno stavbo Komunala Sežana d.d.

V mesecu marcu 2024 se je začela težko pričakovana gradnja nove upravne stavbe Komunale Sežana. Velika prostorska stiska obstoječe upravne stavbe na Partizanski 2, ne omogoča prilagajanj hitri rasti podjetja in novim delovnim izzivom.  Močna rast podjetja je posledica večje tržne aktivnosti tako pri osnovni dejavnosti (ravnanje z odpadki, upravljanje stavb in gradbeništvo) kot tudi širitvi dejavnosti na nova povezana področja.

Nova upravna stavba, locirana na območju obstoječih operativno servisnih objektov na Bazoviški 16,  bo po številnih letih delovanja družbe (v letu 2027 bomo praznovali 70 letnico obstoja) pomenila združitev velikega dela zaposlenih na isti lokaciji, kar bo prav gotovo krepilo medsebojne odnose in izboljšalo delovni proces.

Rast in razvoj podjetja pa zahtevata tudi ustrezno infrastrukturo in ustrezne delovne pogoje. Prostori upravne stavbe so postali v zadnjem obdobju premajhni za nemoteno delovanje vseh zaposlenih, hkrati pa ne omogočajo izvedbe vseh predvidenih aktivnosti na področju digitalizacije družbe, razvoja in zaposlovanja novih kadrov.

Vse to bo omogočala nova upravna stavba. Pohvalimo se lahko, da je projektna zasnova stavbe delo našega lastnega arhitekturnega oddelka. Gradnja nove stavbe, financirana delno iz lastnih sredstev, delno z dolgoročnim posojilom pri SID Banki (EKP Posojilo za RRI) z ugodno obrestno mero, bo vzporedno narekovala investicije v digitalizacijo številnih delovnih področij. S tem projektom se bo Komunala Sežana d. d. učvrstila kot napredno podjetje, ki prispeva k trajnostni prihodnosti.

V sklopu nove upravne stavbe se bo uredila tudi okolica vseh obstoječih objektov na Bazoviški 16, prav tako se bodo preuredili sanitarni in garderobni prostori operativnega centra (OC).

Upravna stavba se bo nahajala v poslovnem objektu v štirih etažah, objekt bo delno podkleten. Glavni vhod  je predviden z južne strani, v pritličju je predviden sprejemni prostor za stranke. Pisarniški prostori so umeščeni v pritličju in dveh nadstropjih. Vsi prostori zunaj in znotraj objekta omogočajo neovirano uporabo prostorov funkcionalno oviranim osebam. Objekt bo opremljen z dvigalom. Objekt predvideva tudi parkirna mesta opremljena z električnimi polnilnicami. Povezava na obstoječo sončno elektrarno, postavljeno na obstoječih servisnih objektih operativnega centra, bo novi stavbi omogočala samooskrbo iz obnovljivih virov energije.

 

 

Nazaj na novice