Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti delniške družbe Komunala Sežana d. d.

Objavljamo javno dražbo za prodajo nepremičnin v lasti delniške družbe Komunala Sežana d.d..
Predmet prodaje in pogoji dražbe so predstavljeni v pripetem dokumentu.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko dobite v času uradnih ur pri vodji stanovanjsko-nepremičninskega sektorja Jožefu Strnadu, tel. 00386 (0)41 756 052.
Izven časa uradnih ur pa na elektronskem naslovu joze.strnad@komunala-sezana.si.

Vabljeni k sodelovanju.

Nazaj na novice