Kam z odpadnim jedilnim oljem?

Ocvrt krompirček, slastna bedrca, pustni krofi… Zelo priljubljene jedi, za katere porabimo večjo količino olja.

Kam z odpadnim oljem?

Oddate ga lahko:

  • v enega izmed 42 zbiralnikov odpadnega jedilnega olja na določenih ekoloških otokih,
  • na akciji zbiranja nevarnih odpadkov, ki bo izvedena v mesecu marcu,
  • vse leto na zbirnem centru za individualni dovoz odpadkov in CERO Sežana.

Kako olje pravilno pripravimo za oddajo?

  • Olje ohladimo in ga prelijemo v odsluženo plastenko ali manjši kanister.
  • Posodo dobro zapremo, da se olje ne razlije.
  • Ne uporabljamo steklenic ali steklenih kozarcev.
  • Posodo z oljem previdno položimo v zbiralnik.

Odpadno jedilno olje ne sodi v straniščno školjko ali v odtok, ne na kompostnik ali v naravo. Olje se nalaga na odtočne cevi ter predstavlja lepilo za nesnago. Onesnažuje čistilne naprave in predstavlja vir neprijetnih vonjav in hranilo za glodavce.

Kar nekaj občanov se je že odzvalo in s pridom koristi zbiralnike odpadnega jedilnega olja na ekoloških otokih . Zato vabimo tudi ostale, da to možnost izkoristite in s tem tudi sami pripomorete k varovanju okolja

Seznam ekoloških otokov, kjer so postavljeni zbiralniki odpadnega jedilnega olja:

Občina Sežana

– Sežana, na križišču Vodovodne in Igriške ulice

– Sežana, pri Kalu (križišče Brkinčeve ulice in Starovaške)

– Sežana, na križišču Lipiške ceste in ulici Eme Starc

– Sežana, ulica Ivana Turšiča

– Sežana, pri Cesta na Lenivec 18

– Sežana, Kidričeva ulica, za trgovino Tehnicom

– Dane pri Sežani, na Paduli (igrišče)

– Dutovlje, pri nekdanji semenarni, pri h. št. 101

– Križ, za vaškim domom

– Lokev, na Placu, pri h. št. 143

– Orlek, pri balinišču

– Vrabče, sredi vasi

– Pliskovica, pri hišni št. 4, vhod v vas

– Povir, pri stari mlekarni

– Skopo, pri avtobusni postaji, pri h. št. 14

– Štorje, pri vaškem domu

– Tomaj, pri vodnjaku, pri h. št. 11

 

Občina Divača

– Divača, križišče Ulice Ludvika Požrlja in Ceste v Gabrovo naselje

– Divača, na križišču Kajuhove in Kosovelove ulice

– Divača, Trg 15. aprila

– Senožeče, parkirišče pri stanovanjskih blokih

– Matavun, pri kalu

– Famlje, pri športnem igrišču

– Dolenja vas, na placu

– Laže, sredi vasi

– Kačiče, sredi vasi

 

Občina Hrpelje-Kozina

– Hrpelje, pri vaškem domu

– Kozina, objekt Brinje, pri Istrski 16

– Slivje, sredi vasi

– Rodik, pri mostu čez železnico

– Materija, pri h. št. 9 (nekdanja pošta)

– Javorje, pri uvozu v novo naselje, nasproti h. št. 51

– Obrov, pri igrišču

– Prešnica, pri igrišču

– Ocizla, pri nekdanji šoli, pri h. št 1

 

Občina Komen

– Štanjel, na parkirišču, pri hišni št. 133

– Komen, za kulturnim domom, Komen 118

– Gorjansko, pri pokopališču

– Sveto, pri pokopališču

– Kobjeglava, pri dvorani

– Čehovini, pred vasjo Koboli

– Hruševica, pri zadružnem domu

 

Nazaj na novice