Obnova kulturnega spomenika stare mitnice v Senožečah v Muzej prevozništva in tovorništva

Včeraj, 26.2.2024, sta 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿 𝗞𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗦𝗲𝘇̌𝗮𝗻𝗮 𝗱.𝗱., 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗷 𝗣𝗿𝘂𝗻𝗸, kot izbrani partner gradbenih del skupaj z investitorico projekta 𝘇̌𝘂𝗽𝗮𝗻𝗷𝗼 𝗢𝗯𝗰̌𝗶𝗻𝗲 𝗗𝗶𝘃𝗮𝗰̌𝗮, 𝗴𝗮. 𝗔𝗹𝗲𝗻𝗸𝗼 𝗦̌𝘁𝗿𝘂𝗰𝗹 𝗗𝗼𝘃𝗴𝗮𝗻, podpisal 𝗴𝗿𝗮𝗱𝗯𝗲𝗻𝗼 𝗽𝗼𝗴𝗼𝗱𝗯𝗼 𝘇𝗮 𝗼𝗯𝗻𝗼𝘃𝗼 𝗸𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗻𝗲𝗴𝗮 𝘀𝗽𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗸𝗮 𝘀𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗺𝗶𝘁𝗻𝗶𝗰𝗲 𝘃 𝗦𝗲𝗻𝗼𝘇̌𝗲𝗰̌𝗮𝗵 𝘃 𝗠𝘂𝘇𝗲𝗷 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗼𝘇𝗻𝗶𝘀̌𝘁𝘃𝗮 𝗶𝗻 𝘁𝗼𝘃𝗼𝗿𝗻𝗶𝘀̌𝘁𝘃𝗮.

Gre za pomemben projekt za razvoj samega kraja kot tudi velik pomen ohranjanja kulturne dediščine, saj je bil objekt razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena.

𝗢𝗯 𝗽𝗼𝗱𝗽𝗶𝘀𝘂 𝗽𝗼𝗴𝗼𝗱𝗯𝗲 𝗷𝗲 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿 𝗞𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗦𝗲𝘇̌𝗮𝗻𝗮 𝗱.𝗱. 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗷 𝗣𝗿𝘂𝗻𝗸 𝗶𝘇𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮𝘃𝗶𝗹:

“𝑉 𝑝𝑜𝑑𝑗𝑒𝑡𝑗𝑢 𝐾𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑎 𝑆𝑒𝑧̌𝑎𝑛𝑎 𝑑. 𝑑. 𝑠𝑚𝑜 𝑖𝑧𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜 𝑧𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑙𝑗𝑛𝑖, 𝑑𝑎 𝑠𝑚𝑜 𝑢𝑠𝑝𝑒𝑙𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑑𝑜𝑏𝑖𝑡𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡 𝑖𝑛 𝑠𝑒 𝑣𝑒𝑠𝑒𝑙𝑖𝑚𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑛𝑗𝑒. 𝑉𝑒𝑟𝑗𝑎𝑚𝑒𝑚𝑜, 𝑑𝑎 𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑣𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑛𝑒𝑟, 𝑠𝑎𝑗 𝑣𝑒𝑟𝑗𝑎𝑚𝑒𝑚𝑜 𝑣 𝑠𝑣𝑜𝑗𝑒 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒. 𝑁𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑢 𝑏𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑙𝑖 𝑛𝑎𝑠̌𝑖 𝑛𝑎𝑗𝑏𝑜𝑙𝑗𝑠̌𝑖 𝑖𝑛𝑧̌𝑒𝑛𝑖𝑟𝑗𝑖 𝑖𝑛 𝑧𝑖𝑑𝑎𝑟𝑗𝑖, 𝑠𝑎𝑗 𝑠𝑒 𝑧𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑚𝑜 𝑧𝑎ℎ𝑡𝑒𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑎. 𝑉𝑒𝑠𝑒𝑙𝑖𝑚 𝑠𝑒 𝑜𝑘𝑡𝑜𝑏𝑟𝑎 2025, 𝑘𝑜 𝑏𝑜 𝑚𝑖𝑡𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑜𝑘𝑜𝑛𝑐̌𝑛𝑜 𝑜𝑏𝑛𝑜𝑣𝑙𝑗𝑒𝑛𝑎. 𝑆 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑘𝑙𝑖𝑚𝑖 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖, 𝑘𝑜𝑡 𝑠𝑜 𝑜𝑏𝑛𝑜𝑣𝑎 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑢 𝑆̌𝑡𝑎𝑛𝑗𝑒𝑙, 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎 𝑡𝑟𝑔𝑎 𝑣 𝑉𝑖𝑝𝑎𝑣𝑖, 𝑜𝑏𝑛𝑜𝑣𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑘𝑎 𝑅𝑎𝑓𝑢𝑡 𝑣 𝑁𝑜𝑣𝑖 𝐺𝑜𝑟𝑖𝑐𝑖, 𝑑𝑒𝑙𝑎 𝑣 𝑃𝑎𝑟𝑘𝑢 𝑆̌𝑘𝑜𝑐𝑗𝑎𝑛𝑠𝑘𝑒 𝑗𝑎𝑚𝑒 𝑖𝑛 𝑑𝑟𝑢𝑔𝑜𝑑 𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑘𝑎𝑧𝑎𝑙𝑖, 𝑑𝑎 𝑠𝑚𝑜 𝑠𝑝𝑜𝑠𝑜𝑏𝑒𝑛 𝑖𝑧𝑣𝑎𝑗𝑎𝑙𝑒𝑐.” Poudaril je še varnostni in časovni izziv projekta. 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡 𝑗𝑒 𝑣 𝑟𝑒𝑠𝑛𝑖𝑐̌𝑛𝑜 𝑠𝑙𝑎𝑏𝑒𝑚 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑗𝑢, 𝑖𝑧𝑣𝑒𝑑𝑏𝑒𝑛𝑖 𝑐̌𝑎𝑠 𝑝𝑎 𝑖𝑧𝑗𝑒𝑚𝑛𝑜 𝑘𝑟𝑎𝑡𝑒𝑘. 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑙𝑖 𝑏𝑜𝑚𝑜 𝑠 𝑐𝑖𝑙𝑗𝑒𝑚, 𝑑𝑎 𝑏𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑍𝑎𝑣𝑜𝑑 𝑧𝑎 𝑘𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑠̌𝑐̌𝑖𝑛𝑜 𝑖𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜𝑟 𝑧𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑙𝑗𝑛𝑎. 𝑃𝑟𝑎𝑣 𝑡𝑎𝑘𝑜 𝑘𝑟𝑎𝑗𝑎𝑛𝑖.

Podpisa pogodbe se je udeležila tudi 𝗡𝗶𝗻𝗮 𝗨𝗸𝗺𝗮𝗿, 𝘃𝗼𝗱𝗷𝗮 𝗸𝗮𝗯𝗶𝗻𝗲𝘁𝗮 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝘀𝘁𝘃𝗮 𝘇𝗮 𝗸𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗼. V sofinanciranje Ministrstva za kulturo je bilo izbranih 12 projektov občin, ki vključujejo celovito obnovo ter revitalizacijo kulturnega spomenika v lasti občin.

Ministrstvo za kulturo je zagotovilo 1.556.028,82 eur, Občina Divača pa 1.101.017,55 eur. Višina pogodbe s Komunalo Sežana d.d. znaša 2.256.725, 46 eur z ddv.

Veselimo se novega izziva.

       

   

 

 

 

Nazaj na novice