Odpravimo predsodke. Delo v pogrebni dejavnosti zmore biti pravo poslanstvo.

Čeprav so bile na področju pogrebne dejavnosti, zlasti v zadnjem desetletju, premoščene mnoge vrzeli, pogrebništvo še vedno ostaja težko dotakljiva tema in zato tudi eden tistih poklicev, ki ga skoraj nihče ne želi opravljati.

Slednje je mogoče tudi razumeti, saj o smrti ljudje ne radi govorimo, razmišljamo, kaj šele, da bi se ji toliko približali, da bi postala del naše vsakodnevne zaposlitve. A, če za trenutek obstanemo in se poglobimo vase, lahko ugotovimo, da je poklic pogrebnika v resnici še kako pomemben, nenazadnje pa celo plemenit, saj terja pogum, odločnost, znanje in mnoge veščine, predvsem pa veliko mero zavestnosti, srčnosti, spoštljivosti in predanosti.

Biti pogrebnik je torej zahtevno, a za tiste posameznike, ki premorejo prav te lastnosti, lahko postane tudi življenjsko poslanstvo, temelj osebnostne rasti in notranjega miru. Lahko postane »poklic« v pravem pomenu besede, ki sloni na globokem razumevanju življenja v vseh njegovih pojavnih oblikah, sprejemanju minljivosti ter nenazadnje smrti kot sestavnega dela slehernega bivanja.

V pogrebni dejavnosti Komunale Sežana d. d. se tega dejstva zelo dobro zavedamo. Z željo po nadaljnjem uresničevanju našega osnovnega poslanstva ter dosegu želenih izboljšav smo prestopili v čas kadrovskih in strukturnih sprememb. Posameznike, ki želite postati del odgovorne, predane, sočutne ter zaupanja vredne pogrebne ekipe, vabimo k prijavam na prosto delovno mesto skupinovodje in prosto delovno mesto komunalnega delavca pogrebne dejavnosti.

Kot je dejal veliki modrec – da postanemo, kar mislimo; da pritegnemo, kar čutimo; da ustvarimo, kar si predstavljamo.

 

Marjetka Kljun Terčon,

vodja pogrebno-pokopališke dejavnosti pri Komunali Sežana d. d.

Odpravimo predsodke, zaposlitev v pogrebni dejavnosti
Nazaj na novice