PODPIS POGODBE – CERO SEŽANA II. faza

Danes, 21. avgusta 2019, je na Centru za ravnanje z odpadki Sežana (CERO Sežana), potekal podpis pogodbe štirih kraško-brkinskih občin in izvajalca gradbenih del, za Končno uredite CERO Sežana – II. faza.

Pogodbo so podpisali županji in župana občin Divača, Hrpelje-Kozina, Sežana in Komna (kot investitorice) ter predstavnik izvajalca gradbenih del podjetje Adriaing d. o. o. Koper.

Obravnavani predmet projekta je ureditev manipulativnih površin, delno pokritih z jeklenimi nadstrešnicami. Faza I. se je izvedla v letu 2016, ko se je zgradila 1. nadstrešnica in asfaltiral manipulativni plato. V nadaljevanju se bo v fazi II. dokončalo urejanje manipulativnih površin in zgradilo še tri jeklene nadstrešnice.

Investicijska dela na manipulativnem platoju CERO Sežana: končna ureditve dvorišča CERO zajema izvedbo 3 nadstrešnic za obdelavo  odpadkov in ureditev talne podlage:

845 m2  – nadstrešnice z fasado iz trapezne pločevine (zaščita pred burjo in padavinami)

746 m2 – betonske površine

114 m2 – asfaltne površine

Izvedba končne ureditve je nujna zaradi zakonske zahteve o urejenosti zbirnih centrov in okoljskih vplivov.

Za izvedbo faze II. je bilo izvedeno javno naročilo in kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje ADRIAING Podjetje za proizvodnjo, storitve, inženiring in prodajo, d.o.o. Koper, s katerim sklepajo občine gradbeno pogodbo v vrednosti 315.835,21 EUR brez DDV.

Investitor: Občina Sežana (55,65%), Občina Hrpelje-Kozina (16,20%), Občina Divača (15,36%), Občina Komen (12,79%)

Izvajalec: ADRIAING Podjetje za proizvodnjo, storitve, inženiring in prodajo, d.o.o. Koper

Upravljavec CERO Sežana: KSP d.d. Sežana

Nazaj na novice