Pridi in brezplačno prevzemi svoj košek za bio odpadke

Najboljša praksa ravnanja z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki je kompostiranje na domačem kompostniku. Ker pa vsakdo nima možnosti domačega kompostiranja, hkrati pa vsi biološko razgradljivi odpadki iz različnih razlogov niso primerni za domače kompostiranje, je na ekoloških otokih postavljen rjav zabojnik za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov.

V obeh primerih pa med biološke odpadke ne sodi plastična vrečka. Plastična vrečka se ne razgradi in bistveno moti proces razgradnje. Tudi prozorna plastična vrečka z oddelka sadja in zelenjave iz trgovin je plastična in jo zato ne smemo uporabljati za odlaganje bioloških odpadkov. Biološke odpadke lahko v zabojnik odložimo v papirnati ali biorazgradljivi vrečki, najbolje pa je, da biološke odpadke v zabojnik preprosto izstresemo brez vrečke.

V ta namen lahko na Komunali Sežana brezplačno prevzamete košek za zbiranje bioloških odpadkov in navodila za pravilno zbiranje in odlaganje bioloških odpadkov.

KOŠEK ZA ZBIRANJE BIO ODPADKOV

Prevzem je možen ob sredah, med 8h in 11h ter 13h in 15h, na upravi Komunala Sežana d.d., Partizanska cesta 2, Sežana.

Košek je namenjen zbiranju biološko razgradljivih odpadkov, ki nastajajo pri vsakodnevnih kuhinjskih opravilih. Bio odpadke v košek odložite neposredno, brez vrečke. Ko se košek napolni, vsebino izstresite na svoj domači kompostnik ali v rjav zabojnik za bio odpadke na ekološkem otoku. Košek lahko operete tudi v pomivalnem stroju. Naj vam dobro služi!

Nazaj na novice