RAVNANJE Z ODPADKI – AKTUALNI NAPOTKI OBČANOM V ČASU KORONA VIRUSA, 18.3.2020

  • odpadke oseb, s potrjeno okužbo oziroma s sumom na okužbo s koronavirusom COVID-19 v domači oskrbi, osebne odpadke (na primer uporabljene robčke, rokavice iz lateksa, maske) ter odpadke od čiščenja prostorov (na primer krpe za enkratno uporabo) ODLOŽITE V PLASTIČNO VREČO ZA ODPADKE in jo, KO JE POLNA, TESNO ZAVEŽITE. TO VREČO NATO NAMESTITE V DRUGO PLASTIČNO VREČO ZA ODPADKE IN TUDI TO TESNO ZAVEŽITE, TER JO LOČENO HRANITE VSAJ 72 UR. Po 72 urah jo ODLOŽITE V ZUNANJI ZABOJNIK ZA OSTANEK KOMUNALNIH ODPADKOV (zeleni zabojnik za ostanek komunalnih odpadkov, ki ga imate na dvorišču oziroma pri večstanovanjski stavbi). Te odpadke je prepovedano odlagati na ekološki otok.
  • Odpadne samozaščitne pripomočke zdravih ljudi – maske, rokavice iz lateksa, robci sodijo v zabojnik za ostanek komunalnih odpadkov v tesno zaprti vreči za smeti. Druge gospodinjske odpadke lahko odlagate kot običajno.
  • Ravnajte odgovorno pri nakupih, da bo količina odpadkov čim manjša.
  • V času posebnih ukrepov ne izvajajte večjih čiščenj hiš (stare šare), saj so zbirni centri za dovoz kosovnih odpadkov in nevarnih odpadkov zaprti. Prav tako teh odpadkov ne odvažajte na ekološke otoke. Kosovne in nevarne odpadke do umiritve situacije zadržite doma!
  • Do nadaljnjega so odpovedane vse akcije zbiranja nevarnih odpadkov, začasno ustavljamo tudi vse odvoze kosovnih odpadkov po naročilu.
  • Odvoz ostanka komunalnih odpadkov in praznjenje ekoloških otokov poteka nemoteno. Pred in po odlaganju odpadkov poskrbite za higieno rok (umivanje, razkuževanje) in upoštevajte ostala samozaščitna priporočila.

Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana, 18.03.2020

Nazaj na novice