Sklic 25. skupščine delničarjev KSP d.d. Sežana

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGO-1 s spremembami) in na podlagi Statuta delniške družbe Komunalno stanovanjskega podjetja, uprava sklicuje

25. skupščino delniške družbe KSP d.d. Sežana, ki bo 19.6.2020 ob 11.00 uri, v multimedijskem prostoru ICKV – Botanični vrt Sežana, Repentaborska cesta 4, Sežana.

Nazaj na novice