Sklic 30. skupščine delničarjev delniške družbe Komunala Sežana d. d. – popravek

Obveščamo vas, da se že sklicana 30. skupščina delniške družbe Komunala Sežana d.d. za 20.6.2024 prekliče in ponovno skliče za dan kasneje,  21.6.2024 ob 10.00 uri. Sprememnjena je tudi ura izvedbe. V ta namen je bil podal preklic 30. skupščine in hkrati izdan nov sklic 30. skupščine delniške družbe Komunala Sežana d.d., ki se pravilno glasi:

 

Uprava Komunale Sežana  d. d. sklicuje

30. skupščino delniške družbe Komunala Sežana d. d.,

ki bo v petek, 21.06.2024 ob 10.00 uri

v multimedijskem prostoru ICKV – Botanični vrt Sežana, Repentaborska 4.

 

 

Nazaj na novice