Uspešno smo odprli vrata CERO Sežana

11. marca 2023 smo na Centru za ravnanje z odpadki vrata odprli občanom. Predstavili smo naše delo in poučili o pravilnem ravnanju z odpadki. V vodenem ogledu Centra smo obiskovalcem predstavili vstopno postajo s tehtnico, odlagališče v zapiranju, pretovorno postajo, zbirni center, stiskalnico odpadkov, vse skladiščne prostore in naša vozila. Predstavili smo tudi pravilno ločevanje odpadkov, tema dneva pa so bili zavržena hrana in biološki odpadki. Po podatkih statističnega urada Slovenije, vsak izmed nas v enem letu zavrže kar 68 kg hrane, od tega kar 27 kg še užitne. Največ odpadne hrane nastane ravno v gospodinjstvih. Obiskovalce smo opremili z napotki, kako lahko zmanjšajo količino odpadne hrane. Najmlajši obiskovalci pa so zavrteli kolo odpadkov in se preizkusili v pravilnem ločevanju odpadkov ter v različnih igrah.

Dan odprtih vrat smo izvedli v sodelovanju z Občino Sežana, v okviru projekta Njivce na vasi, katerega osnovni namen je ozaveščanje javnosti o pomenu prehranske samooskrbe ter spodbujanje uporabe lokalnih proizvodov. Kot del samooskrbe smo prepoznali tudi domače kompostiranje, katerega nam je s praktično delavnico prikazala gospa Katarina Pleško. Obiskovalci so lahko domov odnesli tudi kompost s Kompostarne Rosa z Vrhnike, poleg novih znanj pa so domov odnesli tudi praktično darilo, košek za zbiranje bioloških odpadkov. V aprilu in maju bomo z razdeljevanjem koškov za bio odpadke nadaljevali tudi v sklopu določenih čistilnih akcij in ostalih prireditev, kjer boste lahko prevzeli košek za vaše gospodinjstvo. O dnevih in lokacijah bomo še obvestili.

Dan odprtih vrat je lepo uspel, zato vabimo vse občane, da nas obiščete naslednje leto spomladi, ko bo Center za ravnanje z odpadki Sežana ponovno odprl svoja vrata in se predstavil.

 

Nazaj na novice