V času epidemije sem odgovoren, tudi pri ravnanju z odpadki

 • Nakupujem premišljeno, da zmanjšam količino odpadkov.
 • Odpadke ločujem.
 • Na ekološki otok NE odlagam kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov, ostanka komunalnih odpadkov ali mešanih komunalnih odpadkov.
 • Plastenke, tetrapake, kartonaste škatle… stisnem, sploščim, zložim.
 • Bio odpadkov v rjavi zabojnik ne odlagam v plastični vrečki.
 • Še posebej se potrudim in čim več odpadkov kompostiram doma.
 • V času posebnih ukrepov NE izvajam večjih čiščenj hiš (stare šare), saj so zbirni centri za dovoz kosovnih odpadkov in nevarnih odpadkov zaprti. Kosovne odpadke, nevarne odpadke do konca epidemije zadržim doma.
 • Zeleni odrez kompostiram doma ali ga shranim do ponovnega odprtja zbirnih centrov.
 • Odpadne samozaščitne pripomočke (maske, rokavice iz lateksa, robčke…) odložim v zabojnik za ostanek komunalnih odpadkov v tesno zaprti vreči za smeti. V primeru okužene osebe, pa te odpadke odložim v dve dobro zatesnjeni vreči in jih v zabojnik odložim šele po 72 urah.
 • Odslužene lateksove rokavice odložim v zabojnik za ostanek komunalnih odpadkov in ne med plastično embalažo.
 • Zavedam se, da je zdravje tako občanov kot komunalnih delavcev na prvem mestu, za to ravnam odgovorno. Pred in po odlaganju odpadkov poskrbim za higieno rok (umivanje, razkuževanje, uporaba rokavic) in upoštevam ostala samozaščitna priporočila.

Hvala, ker se trudite! Ostanite doma, ostanite zdravi.

Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana

Nazaj na novice