Zaključek 24. skupščine KSP d. d. Sežana

Dne 24.05.2019 je bila izpeljana skupščina KSP d. d. Sežana. Skupščina je bila sklicana v skladu z veljavnim statutom družbe na podlagi veljavne zakonodaje. Na skupščini je bilo prisotnih 93,43% delnic z glasovalno pravico. Predlagane sklepe je skupščina potrdila z večino prisotnih delnic z glasovalno pravico.

 

                                                                           KSP d. d. Sežana

                                                                                     Uprava

Nazaj na novice