Zaključena je akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

V soboto 1. aprila smo zaključili z akcijo brezplačnega prevzema nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Akcija je potekala štiri marčevske sobote in prvo soboto v aprilu. Obiskali smo vseh 168 naselij v štirih kraško-brkinskih občinah. Skupaj smo zbrali kar 18.420 kg nevarnih odpadkov: odpadne barve, olja, ostanki škropiv, ostanki čistil, lepil, embalaža onesnažena z nevarnimi odpadki…

Največ odpadkov smo zbrali prvo soboto, kar 5.720 kg, ko je akcija potekala po naseljih Občine Sežana.

Drugo soboto smo zbrali 4.580 kg, ko je akcija potekala po naseljih Občine Sežana in nekaterih naseljih občine Divača. Nekoliko manj odpadkov smo zbrali tretjo in četrto soboto (1.480 kg in  2.540 kg) po naseljih Občine Hrpelje-Kozina in Občine Divača, ponovno pa so več nevarnih odpadkov zbrali občani Občine Komen, 1. aprila, in sicer 4.100 kg.

Akcijo zbiranja nevarnih odpadkov lahko označimo kot zelo uspešno, saj smo tako na varen način zbrali in v varno obdelavo predali več kot 17 ton nevarnih odpadkov. Tako smo skupaj pripomogli k varnejšemu in čistejšemu okolju.

Akcijo bomo ponovno izvedli prihodnjo pomlad. Do takrat pa lahko nevarne odpadke sproti oddate na zbirnih centrih.

Nazaj na novice