Sklic 26. skupščine delniške družbe KSP d.d. Sežana

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1 s spremembami) in na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe Komunalno stanovanjskega podjetja uprava na zahtevo delničarjev Občine Sežana, Občine Divača in Občine Hrpelje-Kozina, katerih skupni delež dosega 36,42% osnovnega kapitala, sklicuje

26. skupščino delniške družbe KSP d. d. Sežana,

ki bo 26.10.2020 ob 10.00 uri,

v multimedijskem prostoru ICKV – botanični vrt Sežana,

Repentaborska 4, Sežana.

Nazaj na novice